صعود صنعت


ثبت نام دوره های آموزشی


نکته: جهت ثبت نام ابتدا می بایست هزینه ثبت نام را به یکی از حساب های زیر واریز و شماره فیش واریزی را به همراه سایر اطلاعات خواسته شده در فرم زیر ثبت نمایید.
شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۶۶۴۶۴۱۲۴ به نام مسعود تمجیدی - بانک ملت
شماره حساب : ۴۲۰۲۷۰۷۹۵۲ -صعود صنعت - بانک ملت


انتخاب دوره
نام
نام خانوادگی
نام شرکت
سمت
پست الکترونیک
شماره همراه
آدرس
شماره فیش واریزی

Copyright @ 2016 Sst-Amozesh.All Rights Reserved.
Powerd by Maham