صعود صنعت

معرفی آموزشگاه
آموزشگاه صعود صنعت تاپ با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی مشتریان در زمینه حمل و نقل عمومی و نیز آموزش های تخصصی و حرفه ای برای فعالان و دست اندرکاران این صنعت با همکاری جمعی از مهندسین و استاد دانشگاههای معتبر استان خراسان رضوی و جمعی از پیشکسوتان صنعت آسانسور و پله برقی تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی تأسیس گردیده است.
این مرکز آموزشی با بررسی فضای صنعت آسانسور و پله برقی در ایران و شناسایی فاصله موجود این صنعت در ایران با دنیا و با استفاده از دانش روز و تجربه گروهی از متخصصین قصد دارد تا این فاصله را هر چه کمتر نماید.
در راستای این هدف ، آموزشگاه صعود صنعت تاپ ضمن اعلام آمادگی همکاری با د انشگاهها و سازمانهای وابسته ، دوره های آموزش کاربردی کوتاه مدت و کارگاههای تخصصی آزاد را اجرا می نماید.
دوره های مذکور جهت آماده سازی افراد برای مشاغل موجود در صنعت از جمله طراحی، نصب و نگهداری و سرویس آسانسور و پله برقی و پشتیبانی فنی آسانسور و پلکان برقی و ... برگزار می گردد.
دوره های آموزشی تدوین و برگزار شده در سال ۱۳۹۳

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد صعود صنعت تاپ به عنوان اولین آموزشگاه فنی و حرفه ای آسانسور و پله برقی در سطح استان خراسان رضوی به عنوان تخصصی ترین مرکز برگزار کننده دوره های کوتاه مدت در زمینه آسانسور و پله برقی برای دست اندرکاران صنعت و همچنین اجرای بیش از ۱۰۰۰ نفر ساعت آموزش تخصصی تئوری و عملی ویژه امدادگران و آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان خراسان رضوی اکنون دوره های خود را برای سایر مخاطبان و صنعت ارائه می نماید.
دوره های مذکور در چهار بخش کارگاه آموزشی ، دوره های کوتاه مدت و دوره های بلند مدت و تک پودمان با همکاری دانشگاه علمی – کاربردی تعریف می شوند و بر اساس نیاز مشاغل و صنعت تعریف و اجرا می گردد.


Copyright @ 2016 Sst-Amozesh.All Rights Reserved.
Powerd by Maham