صعود صنعت

 • دوره تعمیر و نگهداری آسانسور

  دوره تعمیر و نگهداری آسانسور

  ۹۶/۰۶/۲۵ لغایت ۹۶/۰۶/۳۱


 • دوره مدیر فنی آسانسور

  دوره مدیر فنی آسانسور

  ۹۶/۰۶/۲۶ لغایت ۹۶/۰۷/۰۶


 • دوره تکنسین فنی آسانسور

  دوره تکنسین فنی آسانسور

  ۹۶/۰۶/۰۴ لغایت ۹۶/۰۶/۱۵


 • دوره تکنسین فنی آسانسور

  دوره تکنسین فنی آسانسور

  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


 • دوره مدیر فنی آسانسور

  دوره مدیر فنی آسانسور

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶


 • دوره سرویس و نگهداری آسانسور

  دوره سرویس و نگهداری آسانسور

  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶


 • دوره مدیر فنی ، تکنسین فنی ، سرویس و نگهداری

  دوره مدیر فنی ، تکنسین فنی ، سرویس و نگهداری

  سال ۱۳۹۶


 • دوره تکنسین و مدیر فنی

  دوره تکنسین و مدیر فنی

  از ۷ اسفندماه ۱۳۹۵


 • دوره آمادگی آزمون تکنسین فنی

  دوره آمادگی آزمون تکنسین فنی

  ۱۵ الی ۱۶ اسفند


 • دوره آمادگی آزمون مدیر فنی

  دوره آمادگی آزمون مدیر فنی

  ۱۲ الی ۱۴ اسفند


 • مکانیکال و الکتریکال آسانسورهای کششی

  مکانیکال و الکتریکال آسانسورهای کششی

  ۲۲ و ۲۹ هرماه


 • اصول سرویس و نگهداری آسانسورهای کششی

  اصول سرویس و نگهداری آسانسورهای کششی

  ۲۰ و ۲۱ آذرماه


 • دوره آموزش جامع پله برقی

  دوره آموزش جامع پله برقی

  ۶ و ۷ آذرماه ۹۳


 • کارگاه تخصصی آموزش MRL

  کارگاه تخصصی آموزش MRL

  ۱۳ و ۱۴ آذرماه


 • مبانی آسانسورهای هیدرولیک

  مبانی آسانسورهای هیدرولیک

  ۱۸ و ۱۹ دیماه


 • طراحی انواع آسانسورهای بدون موتورخانه

  طراحی انواع آسانسورهای بدون موتورخانه

  ۱۳ و ۱۴ آذرماه


Copyright @ 2016 Sst-Amozesh.All Rights Reserved.
Powerd by Maham