صعود صنعت
jangholi jangholi

دوره های آموزش طراحی، نصب ، نگهداری و سرویس آسانسور

آموزشگاه صعود صنعت تاپ

دوره های آموزش طراحی، نصب ، نگهداری و سرویس پلکان برقی

آموزشگاه صعود صنعت تاپ

aresa aresa aresa aresa aresa


دوره های آموزشی برگزار شده

 • دوره تعمیر و نگهداری آسانسور

  دوره تعمیر و نگهداری آسانسور

  ۹۶/۰۶/۲۵ لغایت ۹۶/۰۶/۳۱


 • دوره مدیر فنی آسانسور

  دوره مدیر فنی آسانسور

  ۹۶/۰۶/۲۶ لغایت ۹۶/۰۷/۰۶


 • دوره تکنسین فنی آسانسور

  دوره تکنسین فنی آسانسور

  ۹۶/۰۶/۰۴ لغایت ۹۶/۰۶/۱۵


 • دوره تکنسین فنی آسانسور

  دوره تکنسین فنی آسانسور

  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


 • دوره مدیر فنی آسانسور

  دوره مدیر فنی آسانسور

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶مشاهده سایر دوره های برگزار شده
برخی از مدرسینی که با این مرکز همکاری می نمایند

 • مهندس آنتونی آندون

  aresa
 • مهندس ایرج فصیحی

  aresa
 • مهندس جهانی

  aresa
 • مهندس سنکی

  aresaCopyright @ 2016 Sst-Amozesh.All Rights Reserved.
Powerd by Maham